Registrácia na preteky – národná licencia

Od roku 2020 sme museli vykonať zmeny pre vybavovanie licencie jazdcov kvôli zmene zákonu o športe, ktoré upravilo Ministerstvo školstva. Výhodou tejto zmeny je, že budete automaticky poistený voči škode spôsobenej tretej osobe a rieší sa aj zdravotné poistenie jednotlivcov. Ako postupovať pri vybavovaní licencie, viz. postupy nižšie.

Poznámka: Pre jazdcov zo zahraničia, teda aj Českej republiky, platí, že je potrebné si vystaviť domovskú národnú licenciu.

Postup pri vybavovaní licencie jazdca