Zvláštne ustanovenie k 4. pretekom 2021 v Trebaticiach

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený vo štvrtok 08. 07. 2021. Vstup do areálu bude cez hlavnú príjazdovú cestu.

Deň a miesto konania pretekov 9.7. – 10.7. 2021, Trebatice
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890 m, šírka: 5 – 10 m
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 8. 7. 2021, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2021
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 40€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 60€ / 1 deň
  • Triedy 50: 80€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 100€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto
Ostatné informácie Benzín: Na toto podujatie je predpísaná čerpacia stanica Benzina , Piešťanská ulica, Trebatice 922 10. Stojany 3 a 4. Povolené palivá sú s označením EFECTA 95 a VERVA 100. Pri kontrole paliva bude potrebné predložiť aj doklad o kúpe paliva.Prevod: pre triedu BABY 50 IAME je podľa opravy v pravidlách predpísaný prevod 10/88 a povolené sú plomby iba od p.Pospíšila (CZ) a od p.Nagy Františka(SK). Podľa ich zoznamu vydaných plomb sa budú kontrolovať plomby. Žiadne iné nebudú akceptované. Porušenie tohto predpisu bude znamenať DQ.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2021. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený vo štvrtok 08. 07. 2021. Vstup do areálu bude cez hlavnú príjazdovú cestu.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia do 18:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli pred vstupom na trať. Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dňa 10. 07. 2021 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.
V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov
Roman Pagáč
tajomník pretekov
Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

športový komisár
Tímea Glossová, Ján Baugartner
technický komisári
Dušan Navrkal, Peter Kapec, Matej Kapec
časomerač
Lucia Žiačeková