Zvláštne ustanovenie k 3. pretekom 2022 v Trebaticiach

Prihlašky do preteku na www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 14. 06. 2022, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2022

Deň a miesto konania pretekov 17. – 18. 06. 2022 Trebatice
Organizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890 m, šírka: 5 – 10 m
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 14. 06. 2022, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2022
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny 18.6.2022 o 10:00.
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 60€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 80€ / 1 deň
  • Triedy 50: 100€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 120€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 a eBambini budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácie

Benzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica.

Technická kontrola začne už v piatok 17.6.2022 od 15:00hod do 19:00hod a budú sa skenovať aj pneumatiky, ktoré budú použité na samotné preteky. Potrebné ku kontrole budú teda aj: sada pneumatík, technická karta , preukaz od motorov /plombované motory/, plastová kartička pretekára s čiarovým kódom, ktorú ste už dostali pri registrácii do pretekov v Brucku a kompletná výstroj pretekára a samotná motokára. Nový pretekári túto kartičku dostanú pri registrácii v Trebaticiach.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2022. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Vstup do areálu motokárovej dráhy je voľný v hociktorý deň. Dobré to poznáme z minulých rokov. Trénovať bude možné aj vo štvrtok 16.6.2022. Tieto tréningy budú hradené prevádzkovateľovi trate. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 9:00 do 19:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej informačnej tabuli. Podľa počtu trénujúcich pretekárov bude upravený, tak ako sme zvyknutý z predchádzajúcich podujatí. Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená pri vstupe na trať. Na tejto OIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu športových, či technických komisárov je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celého preteku.

Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni!!!

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dní 17. – 18. 6. 2022 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie, jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov: Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

hlavný športový komisár: Tímea Glossová
1. športový komisár: Roman Pagáč
2. športový komisár: Marián Matúš

Technický komisári

hlavný technický komisár: Dušan Navrkal
1. technický komisár: Mikuláš Smetana
2. technický komisár: Stanislav Doležel
3. technický komisár: František Dudáš

Časomerači:

hlavný časomerač: Lucia Žiačková