Zvláštne ustanovenie k 2. pretekom 2021 v Orechovej potôni

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený vo štvrtok 27. 05. 2021 až od 18:00!!!, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili. Vstup do areálu bude iba cez jednu hlavnú bránu od tej 18:00 a treba sa preukázať pri vstupe antigénovým testom max.24

Deň a miesto konania pretekov 28. – 29. 05. 2021 Orechová Potôň – Slovakia Ring
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate:1172 m, šírka: 7 -10m
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 24. 05. 2021, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2021
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 60€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 70€ / 1 deň
  • Triedy 50: 100€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 120€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácieBenzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2021. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený vo štvrtok 27. 05. 2021 až od 18:00!!!, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili. Vstup do areálu bude iba cez jednu hlavnú bránu od tej 18:00 a treba sa preukázať pri vstupe antigénovým testom max.24hod starým. V AREÁLI BUDE PREBIEHAŤ DO TEJTO HODINY AKCIA, KTORÁ NÁM NEUMOŽNÍ VSTUP SKôR!!!!!

Správca areálu bude vyberať poplatok za elektrinu v sume 15,- eur/auto, karavan, autokaravan, dodávka/ na dve noci.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Každý účastník podujatia sa musí preukázať antigénovým 24 hodín starým, alebo PCR testom a to maximálne 72 hodín starým. Pri vjazde na parkovisko vo štvrtok 27. 05. 2021 až po 18:00 hod. bude každý účastník kontrolovaný.

Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia do 18:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli pred vstupom na trať. Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dňa 28.-29. 05. 2021 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.
V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov
Roman Pagáč
tajomník pretekov
Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

športový komisár
Tímea Glossová, Ján Baugartner
technický komisári
Marián Hrnčár, Peter Kapec
časomerač
Lucia Žiačeková