Zvláštne ustanovenie k 1. pretekom 2021 v Trebaticiach

Vstup do areálu motokárovej dráhy v Trebaticiach je povolený až od 16:00, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili. Parkujú tam ešte vo štvrtok autá zamestnancov firmy susediacej z traťou. Zbytočne by ste tam čakali, kým sa to parkovisko uvoľní.

Deň a miesto konania pretekov 30.4. – 1.5. 2021, Trebatice
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890 m, šírka: 5 – 10 m
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 26. 04. 2021, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2021
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 50€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 60€ / 1 deň
  • Triedy 50: 70€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 90€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácieBenzín: Na podujatie je určená povinná čerpacia stanica SLOVNAFT Vrbovská cesta, Piešťany neďaleko Tesca, stojan č.3 a 4 povolené palivá EVO 95 a EVO plus 100

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2021. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Vstup do areálu motokárovej dráhy v Trebaticiach je povolený až od 16:00, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili.  Parkujú tam ešte vo štvrtok autá zamestnancov firmy susediacej z traťou. Zbytočne by ste tam čakali, kým sa to parkovisko uvoľní.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Každý účastník podujatia sa musí preukázať antigénovým, alebo PCR testom a to maximálne 12 hodín starým! poprípade potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19 a to nie starším ako 180 dní. Pri vjazde na parkovisko vo štvrtok 29.5.2021 až po 16:00 hod. bude každý účastník kontrolovaný.

Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli pred vstupom na trať.  Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dňa 1.5. 2021 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.
V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov
Roman Pagáč
tajomník pretekov
Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

športový komisár
Tímea Glossová, Ján Baugartner
technický komisári
Dušan Navrkal, Karol Pilný
časomerač
Lucia Žiačeková