Zvláštne ustanovenie – 3. preteky TREBATICE

1.Deň a miesto konania pretekov:      30. 06. – 01. 07. 2023 TREBATICE

2.Organizátor podujatia:                       Karting Team Topoľčany o.z.

3.Charaktristika trate:                           v protismere hod. ručičiek /dĺžka trate: 920m/šírka: 7 -12m

                                                                        

 

4.Prihlašky do preteku: www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 28. 06. 2023, alebo priamo na mieste konania  pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2023 !!!!

 

5.Časový harmonogram: na stránke www.slokap.sk

Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny  01.07.2023 o 10:00

6.Štartovné na preteky : 

Triedy 50 ………….70,- / 1deň preteky

Ostatné triedy ….. 90,- / 1deň preteky

Triedy 50 ………….. 120,-/ 2dni

Ostatné triedy …… 150,-/ 2dni

    

 Štartovné je možné zaplatiť aj prevodom na č. účtu: SK55 5600 0000 0091 6809 3002, s podmienkou zaplatenia najneskôr do 29.06.2023.

7.Ocenenie pretekárov:                        

v triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci jazdci

v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

8.Ostatné informácie:                            Benzín:  Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica!

Pri administratívnom prihlasovaní do pretekov, ktoré začína už v piatok 30. 06.2023 od 10:00hod. do 18:00hod. a v sobotu 01. 07.2023 od 08:00hod.do 10:00hod. je potrebné preukázať sa licenciou pretekára a súťažiaceho.

Technická kontrola začne už v piatok 30.06.2023  od 15:00hod do 19:00hod a budú sa skenovať aj pneumatiky, ktoré budú použité na samotné preteky!! Technická kontrolu bude pokračovať v sobotu 01.07.2023 od 08:00hod. do 10:00hod. Na TK je potrebné predložiť a predviesť: 1 sada pneumatík suchých a 1 sada pneumatík mokrých, technická karta – sa týka iba nových pretekárov, preukaz od motorov /plombované motory/, plastová kartička pretekára s čiarovým kódom  a kompletná výstroj pretekára a samotná motokára. Noví pretekári túto kartičku dostanú pri registrácii.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu  pre rok 2023. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú! Týka sa to iba nových pretekárov, ktorý zatiaľ neštartovali na SKP!!!.

Vstup do areálu motokárovej dráhy je voľný. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 9:00 do 19:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a RZP . Na piatkový tréningový deň bude vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej  informačnej tabuli(OIT). Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená pri vstupe na trať, ale aj počas týchto pretekov bude k dispozícii aj Digitálna informačná tabula (ďalej iba DIT) – Heslo na prihlásenie do DIT – SKP3TREBATICE2023. Na tejto OIT a DIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu športových, či technických komisárov je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celých pretekov. Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených. Poplatok za elektrinu bude hradený prevádzkovateľovi areálu v sume 10,- eur/deň iba sobota  za motokáru v prípade dvoch dní bude suma 15,- eur za motokáru.  PLATBA IBA V HOTOVOSTI!! Počas dní  30. 06. – 01. 07. 2023 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Počas dní  30. 06.- 01.07.2023 je ZAKÁZANÉ  všetkým deťom do 18 rokov jazdiť na akýchkoľvek  kolobežkách! V prípade neuposlúchnutia hrozí pokuta vo výške 50,- eur! Pokutu udeľuje riaditeľ pretekov a splatná je na mieste podujatia.

 

9.Riaditeľstvo pretekov:  

riaditeľ pretekov: Róbert Chudý

 

10.Delegovaní  činovníci:       

Hlavný šport. komisár: Ing. Tímea Glossová

1.šport. komisár: Ján Baumgartner

2.šport. komisár: Vladimíra Žiačková

 

Hlavný tech. komisár: Ján Kučera

1.tech.komisár: Stanislav Doležel

2.tech.komisár: Mikuláš Smetana

3.tech.komisár: Lukáš Sauberer

  

časomerač:

Hlavný časomerač: Mgr. Lucia Žiačková

Druhý časomerač: Ing. Jozef Žiaček

 

V Topoľčanoch 19.06.2023            

Riaditeľ pretekov – Róbert Chudý