Zvláštne ustanovenie k 1. pretekom 2021 v Trebaticiach


Vstup do areálu motokárovej dráhy v Trebaticiach je povolený až od 16:00, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili. Parkujú tam ešte vo štvrtok autá zamestnancov firmy susediacej z traťou. Zbytočne by ste tam čakali, kým sa to parkovisko uvoľní.

Deň a miesto konania pretekov 30.4. - 1.5. 2021, Trebatice
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890 m, šírka: 5 - 10 m
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 26. 04. 2021, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2021
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Štartovné na pretek
 • Triedy 50: 50€ / 1 deň
 • Ostatné triedy: 60€ / 1 deň
 • Triedy 50: 70€ / 2 dni
 • Ostatné triedy: 90€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
 • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
 • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácieBenzín: Na podujatie je určená povinná čerpacia stanica SLOVNAFT Vrbovská cesta, Piešťany neďaleko Tesca, stojan č.3 a 4 povolené palivá EVO 95 a EVO plus 100

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2021. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Vstup do areálu motokárovej dráhy v Trebaticiach je povolený až od 16:00, preto Vás všetkých prosím, aby ste skôr nechodili.  Parkujú tam ešte vo štvrtok autá zamestnancov firmy susediacej z traťou. Zbytočne by ste tam čakali, kým sa to parkovisko uvoľní. 

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Každý účastník podujatia sa musí preukázať antigénovým, alebo PCR testom a to maximálne 12 hodín starým! poprípade potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19 a to nie starším ako 180 dní. Pri vjazde na parkovisko vo štvrtok 29.5.2021 až po 16:00 hod. bude každý účastník kontrolovaný.

Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli pred vstupom na trať.  Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dňa 1.5. 2021 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.
V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov
Roman Pagáč
tajomník pretekov
Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

športový komisár
Tímea Glossová, Ján Baugartner
technický komisári
Dušan Navrkal, Karol Pilný
časomerač
Lucia Žiačeková


Fotogaléria k článku

Slovenský kartingový pohár
 • 1
  Slovakia Ring
  15.04.2022
 • 2
  Bruck an der Leitha (1)
  27.05.2022
 • 3
  Trebatice
  17.06.2022
 • 4
  Bruck an der Leitha (2)
  15.07.2022
 • 5
  Trebatice
  05.08.2022
 • 6
  Slovakia Ring
  16.09.2022

Reklama

 • Reality BEMI