Časový harmonogram 21.07.-22.07.2023 TŘINEC

Časový harmonogram piatok 21. 07. 2023 Třinec

1.tréning
08:30 – 08:42 …………… Baby 50
08:42 – 08:54 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60
08:54 – 09:06 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
09:06 – 09:18 …………… Rotax Junior

09:18 – 09:30 …………… Rotax Max

09:30 – 09:42 …………… KZ Senior + Rotax DD2
09:42 – 09:54 …………… KZ Master“ s + KZ Junior
————————————————————————————————————————————————————————————

2.tréning
09:54 – 10:06 …………… Baby 50
10:06 – 10:18 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)
10:18 – 10:30 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
10:30 – 10:42 …………… Rotax Junior
10:42 – 10:54 …………… Rotax Max
10:54 – 11:06 …………… KZ Senior + Rotax DD2
11:06 – 11:18 …………… KZ Master“ s + KZ Junior

——————————————————————————————————————————————————————————-

3.tréning
11:18 – 11:30 …………… Baby 50
11:30 – 11:42 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)
11:42 – 11:54 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
11:54 – 12:06 …………… Rotax Junior
——————————————————————————————————————————————————————————-
12:06 – 12:45 …………… Obedná prestávka/ Lunch break
——————————————————————————————————————————————————————————-
12:45 – 12:57 …………… Rotax Max
12:57 – 13:09 …………… KZ Senior + Rotax DD2
13:09 – 13:21 …………… KZ Master“ s + KZ Junior
——————————————————————————————————————————————————————————-
4.tréning
13:21 – 13:33 …………… Baby 50
13:33 – 13:45 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)
13:45 – 13:57 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
13:57 – 14:09 …………… Rotax Junior
14:09 – 14:21 …………… Rotax Max
14:21 – 14:33 …………… KZ Senior + Rotax DD2
14:33 – 14:45 …………… KZ Master“ s + KZ Junior
——————————————————————————————————————————– ———————————————-
5.tréning
14:45 – 14:57 …………… Baby 50
14:57 – 15:09 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)
15:09 – 15:21 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
15:21 – 15:33 …………… Rotax Junior
15:33 – 15:45 …………… Rotax Max
15:45 – 15:57 …………… KZ Senior + Rotax DD2
15:57 – 16:09 …………… KZ Master“ s + KZ Junior

——————————————————————————————————————————————————————————-

6. tréning

16:09 – 16:21 …………… Baby 50

16:21 – 16:33 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)

16:33 – 16:45 …………… Rotax Micro Max + Mini Max

16:45 – 16:57 …………… Rotax Junior

16:57 – 17:09 …………… Rotax Max

17:09 – 17:21 …………… KZ Senior + Rotax DD2

17:21 – 17:33 …………… KZ Master“ s + KZ Junior

——————————————————————————————————————————————————————————-

7.tréning

17:33 – 17:45 …………… Baby 50

17:45 – 17:57 …………… Triedy 60 (Junior 60+Baby 60+EKT 60)

17:57 – 18:09 …………… Rotax Micro Max + Mini Max

18:09 – 18:21 …………… Rotax Junior

18:21 – 18:33 …………… Rotax Max

18:33 – 18:45 …………… KZ Senior + Rotax DD2

18:45 – 19:00…………… KZ Master“s + KZ Junior
——————————————————————————————————————————————————————————-

Časový harmonogram 22.07.2023 TŘINEC

21.07.2023 od 15:00 – 19:00hod. a 22.07.2023 od 8:00 – 10:00hod. technické preberanie motokár/ technical inspection 21.07.2023 od 10:00 – 18:00hod. a 22.07.2023 od 8:00 – 10:00hod. prihlasovanie do preteku/ registration for the race
——————————————————————————————————————————————————————
08:00 – 08:10 …………… Baby 60
08:10 – 08:20 …………… Easy 60 + Junior 60
08:20 – 08:30 …………… Baby 50
08:30 – 08:40 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
08:40 – 08:50 …………… Rotax Max Junior
08:50 – 09:00 …………… Rotax Max Senior
09:00 – 09:10 …………… Rotax Max DD2
09:10 – 09:20 …………… KZ Senior + Master“s + Junior
——————————————————————————————————————————————————————
09:20 – 09:30 ………….. Baby 60
09:30 – 09:40 …………… Easy 60 + Junior 60
09:40 – 09:50 …………… Baby 50
09:50 – 10:00 …………… Rotax Micro Max + Mini Max
10:00 – 10:10 ………….. Rotax Max Junior
10:10 – 10:20 ………….. Rotax Max Senior
10:20 – 10:30 ………….. Rotax Max DD2
10:30 – 10:40 …………… KZ Senior + Master“s + Junior
——————————————————————————————————————————————————————
10:40 – Meraný tréning /7min./ – Qualification /7min./
10:40 – 10:47 ………… Baby 60 11:20 – 11:27 …………………. Rotax Max Senior
10:48 – 10:55 ………… Easy 60 + Junior 60 11:28 – 11:35 …………………. Rotax Max DD2
10:56 – 11:03 ………… Baby 50 11:36 – 11:43 …………………. KZ Senior
11:04 – 11:11 ………… Rotax Micro Max + Mini 11:44 – 11:51 …………………. KZ Master“s
11:12 – 11:19 ………… Rotax Max Junior 11:52 – 11:59 …………………. KZ Junior
—————————————————————————————————————————————————————–
12:00 – 12:20 ………….. Rozprava / Driver meeting 12:20 – 13:00 …………. Prestávka / Lunch break
—————————————————————————————————————————————————————–
13:00 – Štart prvých jázd / Start of the first run
13:00 – 13:15 ……….. Baby 60 ………………………………………………….. 10 kôl
13:15 – 13:30 ……….. Easy 60 + Junior 60 ………………………………….. 10 kôl
13:30 – 13:45 ……….. Baby 50 ………………………………………………….. 6 kôl
13:45 – 14:00 ……….. Rotax Micro Max + Mini Max……………………… 10 kôl
14:00 – 14:20 …………Rotax Max Junior …………………………………….. 12kôl
14:20 – 14:40 ……….. Rotax Max Senior……………………………………… 12kôl
14:40 – 15:00 ………. Rotax Max DD2 ……………………………………….. 10 kôl
15:00 – 15:15 ……….. KZ Senior ………………………………………………… 10 kôl
15:15 – 15:30 ……….. KZ Master“s + Junior…………………………………. 12 kôl
——————————————————————————————————————————————————————-
15:30 – Štart druhých jázd / Start of the second run
15:30 – 15:45 ……….. Baby 60 ………………………………………………… 10 kôl
15:45 – 16:00 ……….. Easy 60 + Junior 60 ………………………………… 10 kôl
16:00 – 16:15 ……….. Baby 50………………………………………………….. 6 kôl
16:15 – 16:30 ……….. Rotax Micro Max + Mini Max …………………… 10 kôl
16:30 – 16:50 ……….. Rotax Max Junior ……………………………………. 12 kôl
16:50 – 17:10 ……….. Rotax Max Senior……………………………………. 12 kôl
17:10 – 17:30 ……….. Rotax Max DD2 ………………………………………. 10 kôl
17:30 – 17:45 ……….. KZ Senior ……………………………………………….. 10 kôl
17:45 – 18:00 ……….. KZ Master“s + Junior ……………………………….. 12 kôl
18:30 – Vyhodnotenie / Winners ceremony