Zvláštne ustanovenie k 7. preteku - Orechová Potôň


SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov:12-13.10.2019 - Orechová Potôň2. Organizátor podujatia:Karting Team Topoľčany o.z.3. Charaktristika trate:V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 1172m, šírka: 7-10m4. Prihlašky do preteku:ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 7.10.2019, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2019.5. Časový harmonogram:viz. tabuľku nižšie6. Štartovné na pretek:Baby 50 ............. 80,- / 2 dni Ostatné triedy ... 100,- / 2 dni7. Ocenenie pretekárov:v triede Baby 50 budú ocenený všetci v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.8. Ostatné informácie:Benzín - na tento pretek je určená čerpacia stanica SLOVAKIA RING, umiestnená priamo vo veľkom paddocku okruhu SLOVAKIA RING. Platba za pohonné hmoty je možná priamo na čerpacom stojane kreditnou kartou. Pri platbe štartovného organizátorovi SKP bude treba zaplatiť aj poplatok za elektrinu/ karavan. Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany. Civilné autá budú nasmerované na druhé záchytné parkovisko! Prosím rešpektujte pokyny organizačného štábu! Vstup do paddocku (areál „Centra bezpečnej jazdy“) bude umožnený v piatok, t.j. 11.10.2019 od 17:00 hod.. Hlavný vstup do paddocku sa nachádza pred hlavným vchodom do Hotela Ring. Parkovanie bude organizované pracovníkmi areálu SLOVAKIA RING v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP. Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených. Je zakázané jazdiť akýmkoľvek motorovým vozidlom alebo motokárou v paddocku po bielych šmykových plochách. Je zakázané vŕtanie / kotvenie stanov priamo do asfaltových plôch paddocku. V paddocku budú pripravené pre účastníkov závažia na ukotvenie stanov. Počas dňa je povinná hodinová obedná prestávka v čase 13:00 a 14:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk. Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu SLOVAKIA RING bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je Návštevník, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.9. Riaditeľstvo pretekov:riaditeľ pretekov: Róbert Chudý Zástupca riaditeľa pretekov: Ing. David Čužna10. Delegovaný činovníci:športový komisár: Tímea Glossová technický komisár: David Stanke, Martina Kolková časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

Plán Areálu

 

Časový harmonogram 12.10.2019 (sobota) - Orechová Potôň

od 12.00 - 16.00 technické preberanie motokár // technical check od 08.00 - 14.00 registrácia // driver registration ------------------------------------------------------------------------------------- 8.30 – 8.40 ............... Baby 50 8.40 – 8.50 ............... Rotax Micro Max + Classes 60 8.50 – 9.00 ............... Honda 390 + Rotax DD2 9.00 – 9.10 ............... Rotax Junior + Rotax Max 9.10 – 9.20 ............... KZ Senior 9.20 – 9.30 ............... KZ Master“s + Junior 9.30 – 9.40 ............... Baby 50 9.40 – 9.50 ............... Rotax Micro Max + Classes 60 9.50 – 10.00 .............. Honda 390 + Rotax DD2 10.00 – 10.10 ............. Rotax Junior + Rotax Max 10.10 – 10.20 ............. KZ Senior 10.20 – 10.30 ............. KZ Master“s + Junior 10.30 – 10.40 ............. Baby 50 10.40 – 10.50 ............. Rotax Micro Max + Classes 60 10.50 – 11.00 ............. Honda 390 + Rotax DD2 11.00 – 11.10 ............. Rotax Junior + Rotax Max 11.10 – 11.20 ............. KZ Senior 11.20 – 11.30 ............. KZ Master“s + Junior 11.30 – 11.40 ............. Baby 50 11.40 – 11.50 ............. Rotax Micro Max + Classes 60 11.50 – 12.00 ............. Honda 390 + Rotax DD2 12.00 – 12.10 ............. Rotax Junior + Rotax Max 12.10 – 12.20 ............. KZ Senior 12.20 – 12.30 ............. KZ Master“s + Junior 12.30 – 12.40 ............. Baby 50 12.40 – 12.50 ............. Rotax Micro Max + Classes 60 12.50 – 13.00 ............. Honda 390 + Rotax DD2 ------------------------------------------------------------------------------------- 13.00 – 14.00 ............. Obedná prestávka // Lunch break ------------------------------------------------------------------------------------- 14.00 – 14.10 ............. Rotax Junior 14.10 – 14.20 ............. Rotax Max 14.20 – 14.30 ............. KZ Senior 14.30 – 14.40 ............. KZ Master“s 14.40 – 14.50 ............. KZ Junior 14.50 – 15.00 ............. Classes 60 15.00 – 15.10 ............. Baby 50 15.10 – 15.20 ............. Rotax Micro Max 15.20 – 15.30 ............. Honda 390 + Rotax DD2 15.30 – 15.40 ............. Rotax Junior 15.40 – 15.50 ............. Rotax Max 15.50 – 16.00 ............. KZ Senior 16.00 – 16.10 ............. KZ Master“s 16.10 – 16.20 ............. KZ Junior ------------------------------------------------------------------------------------- 16.20 – meraný tréning (po 7 min.) // qualification (7 min. per class) 16.20 – 16.27 ............. Classes 60 16.29 – 16.36 ............. Baby 50 16.38 – 16.45 ............. Rotax Micro Max 16.47 – 16.54 ............. Honda 390 + Rotax DD2 16.56 – 17.03 ............. Rotax Junior 17.05 – 17.12 ............. Rotax Max 17.14 – 17.21 ............. KZ Senior 17.23 – 17.30 ............. KZ Master“s 17.32 – 17.39 ............. KZ Junior ------------------------------------------------------------------------------------- 18.00 - 18.30 ............. Rozprava // Driver meeting  

Časový harmonogram 13.10.2019 (nedeľa) - Orechová Potôň

8.00 ..................... Zahrievacie kolá (po 8 min.) // Warm Up (8 min. per class) 8.00 – 8.08 ............. Baby 50 8.08 – 8.16 ............. Rotax Micro Max + Classes 60 8.16 – 8.24 ............. Honda 390 + Rotax DD2 8.24 – 8.32 ............. Rotax Junior 8.32 – 8.40 ............. Rotax Max 8.40 – 8.48 ............. KZ Senior 8.48 – 8.56 ............. KZ Master“s + KZ Junior ------------------------------------------------------------------------------------- 9.00 – štart prvých jázd // first race start 9.00 – 9.15 ............ Classes 60 ....................................... 10 kôl // laps 9.15 – 9.30 ............ Baby 50 .......................................... 8 kôl // laps 9.30 – 9.45 ............ Rotax Micro Max .................................. 10 kôl // laps 9.45 – 10.00 ........... Honda 390 + Rotax DD2 ............................ 10 kôl // laps 10.00 – 10.15 .......... Rotax Junior ..................................... 13 kôl // laps 10.15 – 10.30 .......... Rotax Max ........................................ 13 kôl // laps 10.30 – 10.45 .......... KZ Senior ........................................ 10 kôl // laps 10.45 – 11.00 .......... KZ Master“s + Junior ............................. 13 kôl // laps ------------------------------------------------------------------------------------- 11.00 – štart druhých jázd // second race start 11.00 – 11.15 .......... Classes 60 ....................................... 10 kôl // laps 11.15 – 11.30 .......... Baby 50 .......................................... 8 kôl // laps 11.30 – 11.45 .......... Rotax Micro Max .................................. 10 kôl // laps 11.45 – 12.00 .......... Honda 390 + Rotax DD2 ............................ 10 kôl // laps 12.00 – 12.15 .......... Rotax Junior ..................................... 13 kôl // laps 12.15 – 12.30 .......... Rotax Max ........................................ 13 kôl // laps 12.30 – 12.45 .......... KZ Senior ........................................ 10 kôl // laps 12.45 – 13.00 .......... KZ Master“s + Junior ............................. 13 kôl // laps ------------------------------------------------------------------------------------- 13.00 – 14.00 ............. Obedná prestávka // Lunch break ------------------------------------------------------------------------------------- 14.00 ............. Vyhodnotenie // Winners ceremony

Zdroj: www.slokap.sk


Fotogaléria k článku

Slovenský kartingový pohár
 • 1
  Slovakia Ring
  15.04.2022
 • 2
  Bruck an der Leitha (1)
  27.05.2022
 • 3
  Trebatice
  17.06.2022
 • 4
  Bruck an der Leitha (2)
  15.07.2022
 • 5
  Trebatice
  05.08.2022
 • 6
  Slovakia Ring
  16.09.2022

Reklama

 • Reality BEMI