Zvláštne ustanovenie k 6. preteku - Trebatice


SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov:14.9.2019 - Trebatice2. Organizátor podujatia:Karting Team Topoľčany o.z.3. Charaktristika trate:V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890m, šírka: 6-10m4. Prihlašky do preteku:ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 10.9.2019, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2019.5. Časový harmonogram:viz. tabuľku nižšie6. a) Štartovné na pretek:Baby 50 ............. 40,- Ostatné triedy ... 50,-6. b) Piatkový tréning:Hradí sa organizátorovi SKP v sume 20,- deň pre triedu Baby 50 a 30,- deň pre všetky ostatné triedy.7. Ocenenie pretekárov:v triede Baby 50 budú ocenený všetci v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.8. Ostatné informácie:Benzín - na tento pretek je určená čerpacia stanica SLOVNAFT, Vrbovská cesta, Piešťany - pri Tescu, stojan č. 3 a 4 pre benzín EVO Plus 100 a EVO 95.9. Riaditeľstvo pretekov:riaditeľ pretekov: Róbert Chudý Zástupca riaditeľa pretekov: Ing. David Čužna10. Delegovaný činovníci:športový komisár: Tímea Glossová technický komisár: Boris Šutovský časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

 

Časový harmonogram 14.9.2019 - Trebatice

od 7.30 - 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do pretekov ------------------------------------------------------------------------------------- 8.00 – 8.10 ............... Triedy 60 8.10 – 8.20 ............... Baby 50 8.20 – 8.30 ............... Rotax Micro Max 8.30 – 8.40 ............... Honda 390 + Rotax DD2 8.40 – 8.50 ............... Rotax Junior 8.50 – 9.00 ............... Rotax Max 9.00 – 9.10 ............... KZ Senior 9.10 – 9.20 ............... KZ Master“s + Junior 9.20 – 9.30 ............... Triedy 60 9.30 – 9.40 ............... Baby 50 9.40 – 9.50 ............... Rotax Micro Max 9.50 – 10.00 .............. Honda 390 + Rotax DD2 10.00 – 10.10 ............. Rotax Junior 10.10 – 10.20 ............. Rotax Max 10.20 – 10.30 ............. KZ Senior 10.30 – 10.40 ............. KZ Master“s + Junior 10.40 – 10.50 ............. Triedy 60 10.50 – 11.00 ............. Baby 50 11.00 – 11.10 ............. Rotax Micro Max 11.10 – 11.20 ............. Honda 390 + Rotax DD2 11.20 – 11.30 ............. Rotax Junior 11.30 – 11.40 ............. Rotax Max 11.40 – 11.50 ............. KZ Senior 11.50 – 12.00 ............. KZ Master“s+KZ Junior ------------------------------------------------------------------------------------- 12.00 – 12.20 ............. Rozprava 12.20 – 13.00 ............. Prestávka ------------------------------------------------------------------------------------- 13.00 - meraný tréning /po 7min./ 13.00 – 13.07 ........... Triedy 60 13.09 – 13.16 ........... Baby 50 13.18 – 13.25 ........... Rotax Micro Max 13.27 – 13.34 ........... Honda 390 + Rotax DD2 13.36 – 13.43 ........... Rotax Junior 13.45 – 13.52 ........... Rotax Max 13.54 – 14.01 ........... KZ Senior 14.03 – 14.10 ........... KZ Master“s +Junior ------------------------------------------------------------------------------------- 14.15 – štart prvých jázd 14.15 – 14.30 .......... Triedy 60 ................................................. 10 kôl 14.30 – 14.45 .......... Baby 50 ................................................... 8 kôl 14.45 – 15.00 .......... Rotax Micro Max ........................................... 10 kôl 15.00 – 15.15 .......... Honda 390 + Rotax DD2 ..................................... 10 kôl 15.15 – 15.30 .......... Rotax Junior .............................................. 13 kôl 15.30 – 15.45 .......... Rotax Max ................................................. 13 kôl 15.45 – 16.00 .......... KZ Senior ................................................. 10 kôl 16.00 – 16.15 .......... KZ Master“s + Junior ...................................... 13 kôl ------------------------------------------------------------------------------------- 16.15 - štart druhých jázd 16.15 – 16.30 .......... Triedy 60 ................................................. 10 kôl 16.30 – 16.45 .......... Baby 50 ................................................... 8 kôl 16.45 – 16.00 .......... Rotax Micro Max ........................................... 10 kôl 17.00 – 17.15 .......... Honda 390 + Rotax DD2 ..................................... 10 kôl 17.15 – 17.30 .......... Rotax Junior .............................................. 13 kôl 17.30 – 17:45 .......... Rotax Max ................................................. 13 kôl 17.45 – 17.00 .......... KZ Senior ................................................. 10 kôl 18.00 – 18.15 .......... KZ Master“s + Junior ...................................... 13 kôl ------------------------------------------------------------------------------------- 18.45 - vyhodnotenie

Zdroj: www.slokap.sk


Fotogaléria k článku

Slovenský kartingový pohár
 • 1
  Slovakia Ring
  15.04.2022
 • 2
  Bruck an der Leitha (1)
  27.05.2022
 • 3
  Trebatice
  17.06.2022
 • 4
  Bruck an der Leitha (2)
  15.07.2022
 • 5
  Trebatice
  05.08.2022
 • 6
  Slovakia Ring
  16.09.2022

Reklama

 • Reality BEMI