Zvláštne ustanovenie k 2. pretekom v rakúskom Bruck an der Leitha


Nakoľko sa preteky budú konať na území Rakúskej republiky, tak musíme dodržiavať ich príslušné nariadenia a nosiť ochranné rúška v uzatvorených priestoroch. Snažte sa vyhýbať väčším skupinám ľudí bez ochranného rúška vo vašom osobnom záujme.

Deň a miesto konania pretekov:    
01. 08. 2020  A1 SPEEDWORLD - Bruck an der Leitha                                                                

Organizátor podujatia:
Karting Team Topoľčany o.z.

Charaktristika trate:                           
Variant č.2 v smere hod. ručičiek (dĺžka trate: 1160 m, šírka: 7-12 m)

Prihlašky do preteku:                         
www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 29. 07. 2020, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2020 !!!!

Časový harmonogram:  na stránke www.slokap.sk

Štartovné na pretek:
Trieda 50: 50€ / 1 deň, 80€ / 2 dni
Ostatné triedy: 60€ / 1 deň, 100€ / 2 dni

Ocenenie pretekárov:                        
V triede Baby 50 budú ocenení všetci jazdci v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácie:
Benzín:  Na podujatie nie je určená povinná čerpacia stanica.

Zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov​:

Povolenie na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov na trati počas oficiálneho dňa je udelené výhradne pre KartingSport.sk, ktorý je oficiálny mediálny partner Slovenského kartingového pohára. Všetci ostatní budú z trate vykázaní usporiadateľom, pokiaľ sa nepreukážu súhlasom riaditeľa pretekov.

Nakoľko sa preteky budú konať na území Rakúskej republiky, tak musíme dodržiavať ich príslušné nariadenia a nosiť ochranné rúška v uzatvorených priestoroch. Snažte sa vyhýbať väčším skupinám ľudí bez ochranného rúška vo vašom osobnom záujme.

Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotným vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli pred vstupom na trať.  Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni. 

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dňa je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.

V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

Riaditeľstvo pretekov:
Riaditeľ pretekov: Róbert Chudý

Delegovaní činovníci:                    
športový komisár: Tímea Glossová, Roman Pagáč, Vladimíra Žiačeková
technický komisári: Boris Šutovský, Marián Hrnčár
časomerač: Lucia Žiačeková

Stiahnite si SLOKAP zvláštne ustanovenie Bruck.

Zdroj: www.slokap.sk


Fotogaléria k článku

Kalendár pretekov

Reklama