Zmena termínu prvého preteku sezóny 2020!


Pôvodný termín 13.06.2020 sme z organizačných dôvodov nútení presunúť na termín 20.06.2020. Miesto konania, t.j. Slovakia Ring, zostáva nezmenené.

Vážený priatelia motoršportu a kartingu zvlášť. Dovoľte aby sme Vás informovali o zmene pôvodného termínu pretekov na okruhu Slovakia Ring, Orechová Potôň, Slovensko. Pôvodný termín 13.06.2020 sme z organizačných dôvodov nútení presunúť na termín 20.06.2020. Miesto konania, t.j. Slovakia Ring, zostáva nezmenené. Ak nám nič nebude brániť v usporiadaní pretekov, novo uvedený termín bude dodržaný.  Aktuálny kalendár si môžete pozrieť nižšie alebo na našej podstránke, tu. Pripomíname však všetkým pretekárom, povinnosť si do prvých pretekov vybaviť jazdeckú licenciu. Podrobný postup pri vybavovaní jazdeckej licencie nájdete na našej podstránke v časti registrácia. Súhrný postup je následovný: 1. Slovenskej asociácii motoristického športu (ďalej iba SAMŠ), poslať email na: samssk@nextra.sk s požiadavkou na zaslanie zdravotného preukazu s uvedením vašej poštovej adresy kam mám byť preukaz zaslaný. 2. Na stránke SAMŠ - Žiadosť o vydanie licencie, vyplniť údaje potrebne na vystavenie žiadosti o vydanie licencie jazdca SAMS. Vytlačte si vyplnene tlačivo žiadosti. 3. Vlastnoručne podpísať vytlačenú žiadosť, POZOR! U žiadateľov mladších ako 18 rokov musia súhlas so žiadosťou potvrdiť podpismi obidvaja rodičia (zákonní zástupcovia), ich podpisy musia byt ÚRADNE overené! 4. Potvrdiť zdravotnú spôsobilosť na žiadosti a zdravotnom preukaze praktickým lekárom, 5. Priložiť k žiadosti vyplnený zdravotný preukaz SAMŠ, potvrdený lekárom, 6. Priložiť ku žiadosti kópiu dokladu preukazujúcu zaplatenie predpísaného poplatku za licenciu, 7. Odoslať žiadosť s predpísanými prílohami poštou na adresu:

Slovenská asociácia motoristického športu Sekretariát: Fatranská 3, 949 01 Nitra.

V prípade ďalších otázok k vydaniu licencie kontaktujte sekretariát SAMŠ buď na e-mail: samssk@nextra.sk alebo telefonicky na čísle +421 37 655 46 96.

Zdroj: www.slokap.sk


Fotogaléria k článku

Slovenský kartingový pohár
 • 1
  Slovakia Ring
  15.04.2022
 • 2
  Bruck an der Leitha (1)
  27.05.2022
 • 3
  Trebatice
  17.06.2022
 • 4
  Bruck an der Leitha (2)
  15.07.2022
 • 5
  Trebatice
  05.08.2022
 • 6
  Slovakia Ring
  16.09.2022

Reklama

 • Reality BEMI