Registrácia na preteky - národná licencia


Od roku 2020 sme museli vykonať zmeny pre vybavovanie licencie jazdcov kvôli zmene zákonu o športe, ktoré upravilo Ministerstvo školstva. Výhodou tejto zmeny je, že budete automaticky poistený voči škode spôsobenej tretej osobe a rieší sa aj zdravotné poistenie jednotlivcov. Ako postupovať pri vybavovaní licencie, viz. postupy nižšie.

Poznámka: Pre jazdcov zo zahraničia, teda aj Českej republiky, platí, že je potrebné si vystaviť domovskú národnú licenciu.

Postup pri vybavovaní licencie jazdca starších ako 18 rokov

 1. Napíšete email pánovi Ruislovi na samssk@nextra.sk o vyžiadanie si zdravotného preukazu.
 2. Vyplníte žiadosť na tomto odkaze: SAMŠ – Žiadosť o vydanie licencie následovne:
   

  ÚDAJE O LICENCII A ČLENSTVE

  Licencia: Národná (platí pre SKP)
  Kategória: Vyberte Vašu kategóriu (v prípade ak nenájdete svoju kategóriu, zvoľte ľubovoľnú dostupnú kategóriu)
  Hlasovať, voliť a byť volený: Zhromaždenie KARTING

  OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA, TRVALÉ BYDLISKO, KONTAKTNÉ ÚDAJE

  Vypíšte všetky povinné údaje vyznačené červeným rámčekom.

  NAHRATIE FOTOGRAFIE

  Priložte digitálnu fotografiu v podporovanom formáte (.bmp, .jpg, .png, .gif).

  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Potvrďte, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov a žiadosť odošlite.

 3. Po odoslaní žiadosti Vám bude obratom zaslaná Žiadosť o vydanie licencie na Vami zadaný email, ktorú je potrebné vytlačiť a podpísať.
 4. So zdravotným preukazom (bod 1.) a žiadosťou o vydanie licencie (bod 2. a 3.), si ich pôjdete potvrdiť k svojmu obvodnému lekárovi.
 5. Potvrdený a podpísaný zdravotný preukaz (bod 1.) a žiadosť o vydanie licencie (bod 2. a 3.), pošlete poštou na adresu:
   
  Slovenská asociácia motoristického športu
  Sekretariát: Fatranská 3,
  949 01 Nitra
   
 6. Po zaslaní žiadosti na SAMŠ (bod 5.) je potrebné uhradiť poplatok za vydanie licencie jazdca a to vo výške 10,- Eur.
  Tento poplatok uhradíte na číslo účtu:
   
  Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko – č. účtu 76777/5200
  IBAN: SK65 5200 0000 0000 0007 6777
  SWIFT: OTPVSKBX
   
 7. Licencia jazdca Vám príde na Vami uvedenú adresu z bodu 2. a môžete smelo začať s pretekaním.
   

Postup pri vybavovaní licencie jazdca mladších ako 18 rokov

Postupujte rovnako ako pre vybavenie licencie jazdca staršieho ako 18 rokov, avšak, rodičia si musia navyše požiadať o vydanie licencie súťažiaceho (pre túto licenciu nie je potrebná fotografia a ani zdravotný preukaz). Licencia súťažiaceho sa rozumie ako licencia pre zákonného zástupcu (rodič jazdca), športový klub a právnickú alebo fyzickú osobu. Túto licenciu si viete požiadať na tomto odkaze:

Licencia pre rodičov je potrebná z dôvodu, že ste zákonnými zástupcami svojho dieťaťa a máte oprávnenie zaňho vybavovať všetky potrebné veci na pretekoch podľa ročenky AKSR a SAMŠu pre rok 2020.

Reklama

 • Reality BEMI